Zapisy na - Wprowadzenie do programu MS Excel

Nawigacja w programie.

2. Narzędzie „Tekst jako kolumny”.

3. Formatowanie dat i czasu.

4. Adresowanie względne i bezwzględne.

5. Przydatne skróty klawiszowe.