Zapisy na - PIP „PIERWSZA PRACA – nie daj się zaskoczyć!”

Tematyka szkolenia:
- rodzaje umów o pracę
- inne formy zatrudnienia
- umowa o pracę a umowa cywilnoprawna
- forma i treść umowy o pracę
- rozmowa kwalifikacyjna – o co wolno pytać pracownika, a co pracodawcę?
- rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
- jak uniknąć podstawowych błędów zawierając umowę o pracę?
- uwaga na „pracę na próbę”!
- wynagrodzenie za pracę – składniki, wypłata i jego ochrona
- minimalne wynagrodzenie
- gdzie szukać pomocy w razie problemów z umową i podczas pracy ?