Zapisy na - Pierwsza praca - jak uniknąć podstawowych błędów podejmując zatrudnienie

1. Proces rekrutacji i rozmowa kwalifikacyjna - rozmowa kwalifikacyjna – o co wolno pytać pracownika, a o co pracodawcę?
2. Umowa o pracę
- rodzaje umów o pracę (okres próbny, czas określony, nieokreślony)
- forma i treść umowy o pracę
- na co zwracać uwagę podpisując umowę o pracę
- rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę.
3. „Nowy w zespole” – obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika.

Przerwa (ok. 20 min)
4. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna oraz inne formy zatrudnienia
5 . Z inspektorskiej praktyki – przykłady najczęstszych naruszeń przepisów przy zawieraniu umów – czyli na co zwracać uwagę
6. Pytania uczestników spotkania

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie informatory z zakresu prawa pracy wydawane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Prowadzący:
Starszy inspektor pracy specjalista Bogdan Solawa – inspektor pracy specjalista w zakresie badania wypadków przy pracy. Obok badania wypadków przy pracy również prowadzi działalność prewencyjno - szkoleniową dla pracowników, firm, organizacji, uczelni. Od kilku lat – w ramach programu PIP koordynuje działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom stresu w miejscu w pracy.


Przewidywany czas szkolenia 120 min (w zależności od liczby i pytań uczestników).

Data: 6 listopada 2018
Miejsce: sala 42 (parter), Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16
Godziny: 9:00-11:30