Zapisy na - JARO: Stres w miejscu pracy – co warto wiedzieć i jak sobie z nim radzić? - z cyklu spotkań z PiP w ramach Jesiennej Akademii Rozwoju Osobistego

Biuro Karier UJ i Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają na szkolenie dot. stresu w miejscu pracy. Szkolenie obejmie następujące punkty:
I. Czym jest stres?
Biologiczne podstawy reakcji stresowej
Regulacja nerwowo-hormonalna - mechanizm reakcji stresowej
Narzędzia stresu i metody jego działania
Nasze reakcje obronne
Stres wróg – czy przyjaciel?

Przerwa (ok. 20 min)

II Stres w miejscu pracy
Czynniki stresogenne w miejscu pracy
Mobbing jako ekstremalny rodzaj stresu
Negatywne skutki zdrowotne stresu
Wypalenie zawodowe
Stres i obowiązki pracodawcy
Ćwiczenia antystresowe
Przykładowe działania zaradcze minimalizujące stres zawodowy
Zjawisko mobbingu i molestowania seksualnego – działania zaradcze

III. Pytania uczestników spotkania

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie informatory z zakresu prawa pracy wydawane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Data: 15 listopada 2018r. (czwartek)
Miejsce: sala 2.122, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (ul. Łojasiewicza 4)
Godziny: 9:30-13:00